Den yngre generationen drog upp många abborrar, men tyvärr inget pris