Stöpsjön

 

 Tjärn intill bilväg sommartid
 väster om Halvfari.

 Gädda och Öring

 

Läge Längd / bredd Största djup
440 m.ö.h 300x80 m ?