Stöpsjön

            

         

 

 

  Grund sjö, ligger i Nupdalen, bilväg, gångstig 200 m till sjön.
Vintertid skoterled

 Öring

Stödplantering förekommer

 
Läge Längd / bredd Största djup
600 m.ö.h 330x270 m 1 m