Stöpsjön

  Ligger väster om Hede, sommartid bilväg fram till     tjärn.

Öring

 

 

Läge Längd / bredd Största djup
780 m.ö.h 100x60 m ?