Stöpsjön

Längd / bredd Läge Största djup
275x150 m 575 m.ö.h 4 m
 

Rödingtjärn, sommartid skogsbilväg, körs på egen risk
gångstig 300 m, 
bryggor finns vid tjärnen.
Skoterled.

Röding och Öring

Stödplantering förekommer

 

 

Foto: Åke Cederwall 2006