Stöpsjön

Rytjärn (norra)

 Öringtjärn

Avstånd från bilväg
Sommar 1,5 km
Vinter 1,5 km

 

Läge Längd / bredd Största djup
580 m.ö.h 268x145 m ?