Stöpsjön

 

Lämplig för spinn-och flugfiske
Finns grov Harr, Sik och Öring     
Kanoter finns att hyra.

 Sik, Harr och Öring

Kända storfångster i Ljusnan
Öring  7,6 Kg 2010
Harr   1,7 Kg 2009
Sik     5,2 Kg 1983

Stödplantering av öring förekommer

Läge Längd / bredd Största djup
420 m.ö.h 10000x100 m 7 m

Nytt öringrekord i Ljusnan 2010. 7,6 kg

 

Bild: Kjell Cederwall Malmö

 Foto: Åke Cederwall 2005/1996

 


Harr