Stöpsjön

 

 Kvarnån rinner ut i ljusnan
 öster om Hede.
 Fin å för bäckmeta
 Bilväg fram

 Harr och Öring

 

 Foto: Åke Cederwall 2005

 
Läge Längd / bredd Största djup
420 m.ö.h 11800x20 m 1,5 m