Stöpsjön

Läge Längd / bredd Största djup
420 m.ö.h 14000x40 m 2 m
 

18 km Strömmar och sel, från nedre
särvsjön till halvfari, lättillgänglig
från bilväg sommartid
Skyltade fiskeplatser.
Vindskydd finns utefter ån.

 

Harr och Öring.

Foto: Åke Cederwall 2005