Stöpsjön

 

Fiskrik Öringtjärn i fjällmiljö.
821 möh.gångstig 3 km från
södra sidan av Härolden.
Vindskydd nybyggt 2005
finns vid tjärnen.

Öring

Foto : Ingvar Karlsson 2005

 

 

Läge Längd / bredd Största djup
821 m.ö.h 400x275 m ?