Stöpsjön

Nu ska vi ta dom clint !

 

 

 

  Gäddtjärn !

Avstånd från bilväg
Sommar. 1 km
Vinter. 1 km

Längd / bredd Läge Största djup
632x190 m 669 m.ö.h ?