Stöpsjön

 

Lättillgänglig tjärn 7 km Avgiftsbelagd sommarväg personbil 40:-
Skoterled.

OBS ! Fångstbegränsning
6 fiskar per dygn

Röding och öring

Stödplantering förekommer

Foto:Åke Cederwall

 

 
Läge Längd / bredd Största djup
768 m.ö.h 430x180 m 3 m