Stöpsjön

Läge Längd / bredd Största djup
755 m.ö.h 930x600 m 11m


Bild: 2006-06-01


Bild: 2006-06-01


2006-06-19 Öring 1,1 kg


 


 2007-01-26 Nore Stadigs från Edsbyn röding 1,5 kg

  Ett av Sveriges bästa 
rödingvatten.
En lättillgänglig sjö med
en naturlig rödingstam.
Ligger invid skid- och
skoterled, sommartid
avgiftsbelagd väg 7 km.
personbil 40:-
Vindskydd och raststuga
finns vid sjön.
Båtar finns att hyra hos
Preem Hede där du också
kan köpa mask och maggot.
tel, 0684-10262
  Känd storfångst i Fillingen
Röding 2,9 Kg. 2000

Röding och Öring.

Bild: Arne Hedberg Hede 2005
Foto: Åke Cederwall


 2006-06-05 Röding 7 hg
 Olle Edqvist 14 år Borås


 2006-06-06
 Nöjd fiskare, Kent Johansson från Borås


 2006-06 Odvar och Viola Lindström kokar kaffe på öppen eld, fick bra med röding på långdrag