Stöpsjön

 ( södra )

 

Bilväg gångstig 400 meter till tjärn.
sommartid.
Skoterled

Öring

Bild: Hans-Erik Persson Hedeviken

Foto: Åke Cederwall

 

Läge Längd / bredd Största djup
707 m.ö.h 480x230 m ?