Stöpsjön

 

Bilväg till Rytjärn (södra) sommartid Gångstig till tjärn 1 km.
Skoterled

Röding och Öring

Stödplantering förekommer

 

 

Bild: Karl-Ivar Persson Ransundet

Foto: Åke Cederwall 2006

Läge Längd / bredd Största djup
762 m.ö.h 480x230 m ?