Stöpsjön

 

  Gångstig 2,5 km från västsätervägen
Skoterled, rastplats med vindskydd

Röding och Öring

Stödplantering förekommer

 

 

 

 

 Foto: Ingvar Karlsson 2005

 

 

 

 

 

 

             
           

Läge Längd / bredd Största djup
789 m.ö.h 460x270 m 15 m